over Buy-media.nl

Buy-media.nl is het gezamenlijke initiatief van de Nederlandse uitgevers waarbij markteers eenvoudig media kunnen aankopen. Buy-media.nl ondersteunt ook het NLProfiel initatief door de segmenten die gemaakt worden ook eenvoudig in het platform aan te bieden.

Meer informatie over Buy-media.nl vind je op buy-media.nl.

Buy-media houdt in 2019 op te bestaan. NLProfiel wordt vanaf Juli 2019 bestuurd vanuit NLProfiel BV.