Privacy Policy

Ter introductie: Sanoma, DPG Media, RTL Nederland en Telegraaf Media Groep zijn de initiatiefnemers van NLProfiel. Ze hebben het bedrijf NLProfiel BV gevraagd om deze dienst te ontwikkelen, puur op verzoek van de uitgevers en onder controle van de uitgevers (als verwerker van de gegevens). NLProfiel is eigendom van 201 Connected Media.
Er zijn momenteel twee trackers die je zit: Gravatar en Site Analytics. Beide zijn volledig anoniem en voldoen aan de AVG.
De enige manier waarop we data gebruiken van je is op het moment dat je het contact formulier invult en naar ons stuurt. We zullen dan alleen voor dat contact je informatie vanzelfsprekend gebruiken om antwoord op je vraag te geven.

 

Privacyverklaring

NLProfiel.nl

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

NLProfiel B.V. (Baronielaan 62, Breda, kvk-nummer: 75092883 of via info@nlprofiel.nl)

Persoonsgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website, dan verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres.

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het onderhouden van contact met u naar aanleiding van uw verzoek, vraag of opmerking. Indien u dit heeft aangegeven sturen wij uw verzoek en uw gegevens tevens door aan de door u geselecteerde uitgever(s).

Grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang, namelijk om met u te kunnen communiceren naar aanleiding van uw verzoek, vraag of opmerking. Indien u een of meer uitgevers selecteert waarvan u een offerte wenst te ontvangen, dan is de grondslag voor het doorgeven van uw gegevens aan die uitgever(s) toestemming. Die toestemming geeft u middels het indienen van het aanvraagformulier.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Daarnaast sturen wij, indien u dit heeft aangegeven, uw verzoek en uw gegevens door aan de door u geselecteerde uitgever(s).

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgen wij de bescherming van uw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak (een bepaald onderdeel van) de website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@nlprofiel.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 Juni 2019.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.